โครงการ ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี

  7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ดำเนินการตามโครงการ ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการ และความช่วยเหลือจากรัฐ ในทุกด้าน โดยมีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง 

และในวันที่17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง โรงพยาบาลวารินชำราบ ดำเนินการประเมินความพิการ ของผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ตามโครงการ ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการ และความช่วยเหลือจากรัฐ ในทุกด้าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เพื่อให้ผู้พิการมีบัตรประจำตัวตามระเบียบ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความสะดวกอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตลอดจน สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ