Hot News :
วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 17:56

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ได้ดำเนินการเสนอร่างฯ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 และนายอำเภอวารินชำราบ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ