Hot News :
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 14:25

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ถนนรอบสระน้ำห้วยคุ้มตอนกลาง)

      ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ถนนรอบสระน้ำห้วยคุ้มตอนกลาง) ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ