ทรงพระเจริญ
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี