ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์ พระกิตติคุณแผ่ไพศาล
สถิตเป็นร่มฉัตรแก้ว ปกเกล้าปกกระหม่อม ตราบนิรันดร์