Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561

23-02-2558 Hits:4

โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

10-05-2556 Hits:45

โครงการค่ายอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการค่ายอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2560

09-05-2560 Hits:46

อบต.ห้วยขะยุง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

อบต.ห้วยขะยุง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

18-03-2559 Hits:55

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561

10-03-2559 Hits:45

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรไทย ปี 2561

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรไทย ปี 2561

30-01-2561 Hits:57

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 46.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 20%

Total votes: 15
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
  • คู่มือประชาชน
ข่าวสารการเปิดสอบฯ
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ทุ่งดอกกระดุมเงิน

ทุ่งดอกกระดุมเงิน

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

ข่าอ่อน

ข่าอ่อน

แตงโม

แตงโม

กระเช้าเถาวัลย์

กระเช้าเถาวัลย์

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง